Twristiaeth Awyr Agored
English Website

Croeso i
Dwristiaeth Awyr Agored

Mae Twristiaeth Awyr Agored yn cael ei ariannu’n rhannol gan Raglen Cymru-Iwerddon 2007-2013. Mae’n cynnwys chwe chorff, tri o Gymru: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a’r Bartneriaeth Awyr Agored; a thri o Iwerddon: Cyngor Sir Dún Laoghaire Rathdown, Cyngor Sir Kildare a Phartneriaeth LEADER Kilkenny.

Mae Twristiaeth Awyr Agored yn un o brosiectau INTERREG IVA sydd wedi derbyn €1,368,335.00 o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Drawsffiniol Cymru Iwerddon a €456,112.00 o arian cyfatebol oddi wrth y chwe phartner yng Nghymru ac Iwerddon. Bydd y prosiect yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2014.

Nodau ac Amcanion

Project Partners

Conwy CouncildlrGwynedd Council
Outdoor PartnershipKilkennyKildare

Twristiaeth Awyr Agored
Ariannu'n rhannol gan Raglen Cymru-Iwerddon 2007-2013

Heart of Adventure

Mae'r holl ddeunydd yn hawlfraint© Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwefan gan Anglesey Online